ISSN 1452-6662
Više od 180 osnovnih i prečišćenih tekstova propisa Republike Srbije prevedenih na engleski jezik.
Grupa: COMPANIES, BUSINESS
Izdanje: BUSINESS REGISTERS AGENCY LAW
Published in the Službeni glasnik RS, Nos. 55/04 of 21 May 2004, 111/09 of 29 December 2009 and 99/11 of 27 December 2011
Sekcija: Seat of the Agency

Izmene - Tekst sadrži izmene

Kompletan tekst dostupan je samo pretplatnicima

Ako ste pretplatnik
  Novi korisnik
 
  • Article 3
    The seat of the Agency shall be in Belgrade.
    The Agency may also have its organisational units outside its seat.
    The Agency’s organisational units shall not have the legal entity status.