ISSN 1452-6662
Više od 180 osnovnih i prečišćenih tekstova propisa Republike Srbije prevedenih na engleski jezik.
Grupa: COMPANIES, BUSINESS
Izdanje: LAW ON SOCIAL ENTREPRENEURSHIP
Published in the Službeni glasnik RS, No. 14/22 of 7 February 2022
Sekcija: Objective of the Law

Izmene - Tekst sadrži izmene

Kompletan tekst dostupan je samo pretplatnicima

Ako ste pretplatnik
  Novi korisnik
 
  • Article 2

    The objective of this Law is to create the auspicious business environment for the development of social entrepreneurship, developing the awareness of the importance of social economy and social entrepreneurship and meeting of the identified social needs.