ISSN 1452-6662
Više od 180 osnovnih i prečišćenih tekstova propisa Republike Srbije prevedenih na engleski jezik.
Grupa: COMPANIES, BUSINESS
Izdanje: TOBACCO LAW
Published in the Službeni glasnik RS, Nos. 101/05 of 21 November 2005, 90/07 of 1 October 2007, 95/10 of 17 December 2010, 36/11 of 27 May 2011, 93/12 of 28 September 2012, 108/13 of 6 December 2013, 95/18 of 8 December 2018 and 91/19 of 24 December 2019
Sekcija: II THE TOBACCO ADMINISTRATION OFFICE

Izmene - Tekst sadrži izmene

Kompletan tekst dostupan je samo pretplatnicima

Ako ste pretplatnik
  Novi korisnik
 
  • Establishment
     Article 3

    The Tobacco Administration shall be established as a government agency in the framework of the ministry responsible for finance (hereinafter: the Administration).