ISSN 1452-6662
Više od 180 osnovnih i prečišćenih tekstova propisa Republike Srbije prevedenih na engleski jezik.
Grupa: RULE OF LAW (individual rights and law enforcement)
Izdanje: LAW ON CITIZENSHIP OF THE REPUBLIC OF SERBIA
Published in the Službeni glasnik RS, Nos. 135/04 of 21 December 2004, 90/07 of 1 October 2007 and 24/18 of 26 March 2018
Sekcija: P a r t O n e
BASIC PROVISIONS

Izmene - Tekst sadrži izmene

Kompletan tekst dostupan je samo pretplatnicima

Ako ste pretplatnik
  Novi korisnik
 
  • Article 1
    The Citizens of the Republic of Serbia hold citizenship of the Republic of Serbia.
  • Article 2
    Citizenship of the Republic of Serbia is acquired or terminated in the way determined herein.
  • Article 3
    Deleted.