ISSN 1452-6662
Više od 180 osnovnih i prečišćenih tekstova propisa Republike Srbije prevedenih na engleski jezik.
Izdanje: Niste pretplaćeni - pretplatite se LAW ON DEADLINES FOR SETTLEMENT OF FINANCIAL LIABILITIES IN COMMERCIAL TRANSACTIONS
Published in the Službeni glasnik RS, Nos. 119/12 of 17 December 2012, 68/15 of 4 August 2015, 113/17 of 17 December 2017, 91/19 of 24 December 2019, 44/21 of 29 April 2021 – other law, 44/21 of 29 April 2021, 130/21 of 29 December 2021 and 138/22 of 12 December 2022
Sekcija: Sadržaj

Izmene

Kompletan tekst dostupan je samo pretplatnicima

Ako ste pretplatnik Novi korisnik
 • Full text
 • ARTICLES NOT INCLUDED IN THE FINAL TEXT (Službeni glasnik RS, No. 68/15)
  LAW ON AMENDMENTS AND ADDITION TO THE LAW ON DEADLINES FOR SETTLEMENT OF FINANCIAL LIABILITIES IN COMMERCIAL TRANSACTIONS
 • ARTICLES NOT INCLUDED IN THE FINAL TEXT (Službeni glasnik RS, No. 113/17)
  LAW ON AMENDMENTS AND ADDITIONS TO THE LAW ON DEADLINES FOR SETTLEMENT OF FINANCIAL LIABILITIES IN COMMERCIAL TRANSACTIONS
 • ARTICLES NOT INCLUDED IN THE FINAL TEXT (Službeni glasnik RS, No. 91/19)
  LAW ON AMENDMENTS AND ADDITIONS TO THE LAW ON DEADLINES FOR SETTLEMENT OF FINANCIAL LIABILITIES IN COMMERCIAL TRANSACTIONS
 • ARTICLES NOT INCLUDED IN THE FINAL TEXT (Službeni glasnik RS, No. 44/21)
  LAW ON AMENDMENT TO THE LAW ON DEADLINES FOR SETTLEMENT OF FINANCIAL LIABILITIES IN COMMERCIAL TRANSACTIONS
 • ARTICLES NOT INCLUDED IN THE FINAL TEXT (Službeni glasnik RS, No. 130/21)
  LAW ON AMENDMENT TO THE LAW ON DEADLINES FOR SETTLEMENT OF FINANCIAL LIABILITIES IN COMMERCIAL TRANSACTIONS
 • ARTICLES NOT INCLUDED IN THE FINAL TEXT (Službeni glasnik RS, No. 138/22)
  LAW ON AMENDMENT TO THE LAW ON DEADLINES FOR SETTLEMENT OF FINANCIAL LIABILITIES IN COMMERCIAL TRANSACTIONS