ISSN 1452-6662
Više od 180 osnovnih i prečišćenih tekstova propisa Republike Srbije prevedenih na engleski jezik.
Izdanje: Niste pretplaćeni - pretplatite se BUSINESS REGISTERS AGENCY LAW
Published in the Službeni glasnik RS, Nos. 55/04 of 21 May 2004, 111/09 of 29 December 2009 and 99/11 of 27 December 2011
Sekcija: Sadržaj

Izmene

Kompletan tekst dostupan je samo pretplatnicima

Ako ste pretplatnik Novi korisnik
 • Founding the Agency
 • Status of the Agency
 • Seat of the Agency
 • Business of the Agency
 • Databases*
 • Funding the Foundation and Operation of the Agency
 • Fees*
 • Financing of the Agency
 • Authorities of the Agency
 • The Board of Directors
 • (Deleted)
 • The Managing Director
 • Keeping the Registers
 • Authorisations and Duties of Registrar
 • The Statute and Other General Acts
 • Auditing
 • Openness of the Agency to the Public
 • Relationship of the Agency with the Users*
 • Transitional and Concluding Provisions
 • ARTICLES NOT INCLUDED IN THE FINAL TEXT (Službeni glasnik RS, No. 111/09)
  Law on Changes and Additions of Business Registers Agency Law
 • ARTICLES NOT INCLUDED IN THE FINAL TEXT (Službeni glasnik RS, No. 99/11)
  Law on Changes and Additions of the Business Registers Agency Law