ISSN 1452-6662
Više od 180 osnovnih i prečišćenih tekstova propisa Republike Srbije prevedenih na engleski jezik.
Izdanje: Niste pretplaćeni - pretplatite se CONSTITUTIONAL LAW ON IMPLEMENTATION OF THE CONSTITUTION OF THE REPUBLIC OF SERBIA - FREE TRIAL
Published in the Official Gazette of the RS, No. 98/06 of 10 November 2006
Sekcija: Sadržaj

Izmene