ISSN 1452-6662
Više od 180 osnovnih i prečišćenih tekstova propisa Republike Srbije prevedenih na engleski jezik.
Izdanje: Niste pretplaćeni - pretplatite se LAW ON TAKEOVER OF JOINT STOCK COMPANIES
Published in the Službeni glasnik RS, Nos. 46/06 of 2 June 2006, 107/09 of 23 December 2009, 99/11 of 27 December 2011 and 108/16 of 29 December 2016
Sekcija: Sadržaj

Izmene

Kompletan tekst dostupan je samo pretplatnicima

Ako ste pretplatnik Novi korisnik
 • I BASIC PROVISIONS
 • II TAKEOVER BID
 • III FINALIZATION OF THE TAKEOVER PROCEDURE
 • IV PENAL PROVISIONS
  • 1. Criminal Offenses
  • 2. Commercial Offenses and Misdemeanours
 • V TRANSITIONAL AND FINAL PROVISIONS
 • ARTICLES NOT INCLUDED IN THE FINAL TEXT (Službeni glasnik RS, No. 107/09 of 23 December 2009)
  LAW ON AMENDMENTS AND ADDITIONS TO THE LAW ON TAKEOVER OF JOINT STOCK COMPANIES
 • ARTICLES NOT INCLUDED IN THE FINAL TEXT (Službeni glasnik RS, No. 99/11 of 27 December 2011)
  LAW ON AMENDMENTS AND ADDITIONS TO THE LAW ON TAKEOVER OF JOINT STOCK COMPANIES
 • ARTICLES NOT INCLUDED IN THE FINAL TEXT (Službeni glasnik RS, No. 108/16 of 29 December 2016)
  LAW ON AMENDMENTS AND ADDITIONS TO THE LAW ON TAKEOVER OF JOINT STOCK COMPANIES